විශේෂාංග නැවත විකිණීම වරප්‍රසාද

නවතම නැවත විකිණීම වරප්‍රසාද

ෆ්‍රැන්චයිස් නැවත විකිණීම යනු කුමක්ද?

ෆ්‍රැන්චයිස් නැවත විකිණීම යනු කලින් බලයලත් අයෙකු විසින් දැනටමත් පවත්වාගෙන යනු ලබන විකිණීමේ බලයලත් ව්‍යාපාරයකි. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, බලයලත් නැවත විකිණීමේ ව්‍යාපාරයට දැනටමත් පවතින පාරිභෝගික පදනමක් සහ දැනටමත් භාරදිය යුතු වත්කම් ඇත.

බලයලත් ව්‍යාපාරයක් තම හෝ ඇයගේ ව්‍යාපාර ව්‍යාපාරය විකිණීමට කැමති වීමට හේතු ගණනාවක් තිබේ. සමහර විට ඔවුන්ට වෘත්තීය දිශානතියේ වෙනසක් අවශ්‍ය විය හැකිය, නැතහොත් ඔවුන් විකුණා විශ්‍රාම ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

වරප්‍රසාද නැවත විකිණීමේ ප්‍රතිලාභ

ෆ්‍රැන්චයිස් නැවත විකිණීම මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඇත, ඒවා ආරම්භය වෙනුවට ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් මිලදී ගැනීමේ වාසි වලට අමතරව වේ. නැවත විකිණීමේ ඡන්ද බලය මිලදී ගැනීමේ වාසි අතර දැනට සිටින පාරිභෝගික පදනමද ඇතුළත් වේ - ඔබ උපයනු ඇත. මීට අමතරව, ඔබට දැනටමත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සහ වැඩකරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් නැවත විකිණීමක ආයෝජනය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි බවයි. මෙයට හේතුව ඔබ ව්‍යාපාරය සහ එහි සියලු වත්කම් මිලට ගැනීමයි.

ලබා ගත හැකි ෆ්‍රැන්චයිස් නැවත විකිණීම කුමක්ද?

පහත දැක්වෙන ෆ්‍රැන්චයිසික් ජාත්‍යන්තර ෆ්‍රැන්චයිස් නාමාවලිය හරහා පිරික්සන්න. පුළුල් පරාසයක කර්මාන්ත වලින් ඔබට විවිධාකාර නැවත විකිණීමේ බලය ඇත. ආහාරපාන, සුරතල් සතුන් ආශ්‍රිත, සුදු කරපටි සහ වෑන් රථ පදනම් කරගත් ඡන්ද බලය ඇතුළුව.